Πρώτη σελίδα   Ποιοί είμαστε   Προγράμματα

Πως μπορείτε να βοηθήσετε   Επικοινωνήστε μαζί μας

  Ποιοι είμαστε
 

Η Οργάνωση «Μια Γη» είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός που δημιουργήθηκε με σκοπό να σχεδιάσει και να υλοποιήσει προγράμματα υποστήριξης περιοχών σε αναπτυσσόμενες χώρες του «τρίτου κόσμου»  που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα φτώχειας και υπανάπτυξης.

Η προσπάθειά μας εστιάζεται στην ανάπτυξη ενός ταμείου συνδρομητών  μέσω του οποίου θα χρηματοδοτούνται προγράμματα  για την άμεση ανακούφιση συνανθρώπων μας κάθε ηλικίας που αδυνατούν  να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωση τους, αλλά και για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών υγείας και εκπαίδευσης, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Μέσα από τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αναλαμβάνουμε, με γνώση των ιδιαίτερων  συνθηκών κάθε περιοχής και σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις και ενώσεις πολιτών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων με στόχο την εξασφάλιση  βιώσιμης και επωφελούς για το ντόπιο πληθυσμό ανάπτυξης.